Den första kvinnliga industridoktoranden

9 May, 2001 - 19:30

Den första kvinnliga industridoktoranden

2001-05-09  Sima Valizadeh på ACREO blev den första kvinnliga industridoktoranden som disputerade vid Linköpings universitets institution för fysik och mätteknik.

Simas avhandling handlar om hur man kan tillverka metalliska nanotrådar med hjälp av en elektrokemisk metod. Nanotrådarna tillverkas i porösa membran med porer som har diameter i området 30 till 250 nm. Intresset för sådana nanotrådar beror på de speciella egenskaper som trådarna uppvisar vad gäller optiska, elektriska och magnetiska egenskaper med bland annat gigantisk magnetoresistans, GMR. Med denna metod kringgår man de svårigheter som de litografiska metoderna uppvisar.

I sitt arbete har Sima utvecklat en depositionsprocess baserad på en singelelektrolyt, med vilken man kan tillverka multilagerstruktur av Ag/Co och Au/Co system för endimensionella trådar och tvådimensionella tunnfilmer. Metoden utnyttjar pulsdeponering i vilken två metaller deponeras från en singellösning med antingen potentiostatisk eller galvanostatisk styrning. Den nya metoden har resulterat i deponering av 8 nm Ag/15 nm Co samt 4 nmAu/12 nm Co.

Nanotrådarna kommer att utgöra ett viktigt underlag för att utveckla magnetiska sensorer i läshuvuden för all magnetiskt lagrad data. Multilager i nanometerskala i nanotrådar fungerar som små känsliga sensorer för att klara tätare datalagring genom att avståndet minskas mellan huvud och lageringmediet. Metoden kan även änvändas för framställning av biokemiska sensorer för medicinska applikationer.

Simas avhandling har tilldragit sig ett stort intresse i den vetenskapliga världen. Hon har redan blivit erbjuden ett postdoc inom ramen för European Network on Ion Track Tecknology, EUNITT.