​Designtankar för ingenjörers problemlösning

2 October, 2015 - 09:18

När vi arbetar med problemlösning är det vanligt att man fokuserar på just problemet, vi ser då ofta inte nya möjligheter. Genom att använda sig av designarbete som karakteriseras av icke linjära processer och att genom hela processen ha användaren i fokus skapar man istället sig en helhetsbild över utmaningen och kan utföra arbetet genom visuella verktyg och metoder. Det är precis det medlemmarna i Sveriges Ingenjörer får öva på under Tänktankar, en serie workshops ledda av Anders Wikström, senior forskare från SICS Swedish ICT Västerås. Fokus är att stimulera samarbete och innovation genom att lösa verkliga problem och i samarbete med riktiga uppdragsgivare. Första uppdraget i Linköping handlade om att förebygga fallskador. Andra uppdraget i Umeå handlar om idégenerering kring framtida fossilfria städer.   

Sveriges Ingenjörers turné Idélandet Sverige gör 20 stopp runt om i landet och deltagarna får följa en workshopmetodik som tagits fram av Anders Wikström. Metodiken bygger på hur professionella reflekterar under tiden de arbetar. Processen stimulerar reflektion genom att kombinera designtänkande, visuellt tänkande och narrativ, där storyboarding som verktyg stimulerar dessa teorier som processverktyg.

I det första steget skapas förståelse och gemensam syn över det område som skall belysas, andra steget ramar in ett område som konkretiseras och en situation belyses samt tredje steget konkretiserar möjligheter för förändring/förbättring. Varje workshop avslutas med ett antal presentationer av framtagna koncept.

Det är en fundamental skillnad på problemlösning – få problemen att försvinna – och att söka möjligheter och skapa – att frambringa något nytt. Traditionella metoder med fokus på att lösa problem fungerar inte lika bra i vår tid av snabba förändringar i värderingar och teknik menar Anders Wikström, Senior forskare på SICS Swedish ICT Västerås.

Genom designarbete och visualisering bjuds deltagarna in i en påverkbar idévärld och genom detta så skapas möjligheter att ta del av den kunskap och kompetens som andra människor bär på som stöd för fortsatt utveckling av idéerna. Provokationer och storytelling öppnar upp för möjligheter att se lösningar som man annars inte hade sett. Detta leder till att man uttömmer även radikala idéer som kan verka omöjliga vid första anblicken men som genom vidare utveckling och forskning kan vara fullt möjliga. Innovationer kommer fram på liknande sätt, genom att tänka om, avveckla, söka nya möjligheter och tänka nytt för att också kunna skapa och göra nytt.

Ingenjörskåren har en skolning och praktisk träning i att utveckla nya lösningar på behov och utmaningar i samhället. Därför har Sveriges Ingenjörer tagit initiativ till Idélandet Sverige en satsning på att frigöra ingenjörernas idékraft. Vi är mycket glada över samarbetet med Anders Wikström och SICS Swedish ICT, säger Staffan Bjurulf näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer.

Turnén som anordnas av Sveriges Ingenjörer gör 20 stopp runt om i landet, här närmast i Umeå den 8 oktober. Läs gärna mer och se en informationsvideo på Sveriges ingenjörers hemsida. 

För mer information kontakta Anders Wikström.
SICS Swedish ICT Västerås.
+46 70 592 84 90
anders.wikstrom [at] sics.se