Distansvård blir verklighet för kroniskt sjuka

23 July, 2015 - 09:47

Ett 100-tal patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL ingår i ett stort svenskt e-hälsoprojekt som sjösätts måndag 1 juni. Med en surfplatta och digital teknik i hemmet följs patienternas hälsa fortlöpande av sjukvården som snabbt kan sätta in ny behandling vid behov.

Se hela artikeln i Forskning. se