Ekonomit: SICS hjälper Mälarenergi att optimera fjärrvärmeproduktionen

20 September, 2016 - 09:51

Mälarenergi och SICS Swedish ICT i Västerås ska med realtidsanalys av strömmande data från produktionen optimera kundernas komfort och minska överproduktion. Därigenom sjunker kostnaderna samtidigt som miljöpåverkan minimeras. 

Läs hela artikeln här.