Elektronik i Norden: Acreo leder europeisk GAN-forskning

5 March, 2004 - 15:00

Elektronik i Norden: Acreo leder europeisk GAN-forskning

2004-03-05  Elektronik i Norden: Acreo leder europeisk GaN-forskning

Det EU-stödda programmet Denis står för "DEvelopment of low dislocation density Gallium NItride Substrat". Målet är att utveckla teknologier för att ta fram 2 tums GaN-wafers från en kristall och sedan överföra forskningsresultaten till den europeiska halvledarindustrin. Projekt koordineras av Acreo, som också utvecklar transistorer av typ HEMT för att utvärdera substraten.

Läs hela artikeln i Elektronik i Norden.