Elektronik i Norden: Ascatron svenskt foundry för kiselkarbid

14 September, 2011 - 14:00

Elektronik i Norden: Ascatron svenskt foundry för kiselkarbid

Sverige har fått ett foundry för komponenter i kiselkarbid. Forskningsinstitutet Acreo har avknoppat företaget Ascatron, som kommer att tillverka energieffektiva halvledare i kiselkarbid, SiC. Kundbasen är primärt tillverkare av effektkretsar och moduler för industrin.