Elektroniktidningen: Miljoner till utveckling i småföretag

1 December, 2006 - 16:36

Elektroniktidningen: Miljoner till utveckling i småföretag

Acreo administrerar programmet Insict, där där små- och medelstora företag kan få stöd för produktutveckling där elektronik och IT införs. Upp till 500 000 kronor kan sökas, och på sedvanligt maner ska företaget satsa minst lika mycket själv. Företräde ges till företag inom fordons-, läkemedels-, gruv-, stål-, skogs-, rymd- och flygindustrierna.

Ansökan ska vara inne senast den 8 december.