Elever utvecklar framtidens appar

22 October, 2015 - 11:47

Team 9 från Erlaskolan i Falun är med och utvecklar framtidens appar i projektet Appjakten. De samarbetar med forskare från Mobile Life, SICS och Stockholms universitet och utforskar hur mobiltelefonen kan användas i framtiden. Appjakten är ett delprojekt i det större elevprojektet Forskarhjälpen som drivs av Nobelmuseet och som låter högstadieungdomar prova på riktig forskning.

Team 9 från Erlaskolan i Falun är med och utvecklar framtidens appar i projektet Appjakten. De samarbetar med forskare från Stockholms universitet och utforskar hur mobiltelefonen kan användas i framtiden. Appjakten är ett delprojekt i det större elevprojektet Forskarhjälpen som drivs av Nobelmuseet och som låter högstadieungdomar prova på riktig forskning.

Team 9 på Erlaskolan i Falun är utvalda att delta i Nobelmuseets elevprojekt Appjakten. Appjakten handlar om att generera designförslag på nya, framtida, mobila applikationer. Som bas måste eleverna inventera hur människor i olika åldrar i Sverige idag använder sina mobiltelefoner. Och sedan fundera på hur framtidens appar kan se ut.

"Detta projekt stämmer verkligen in på ett entreprenöriellt lärande som är ett av Erlaskolans profilområdet. Eleverna har fått delta i en riktig forskningsprocess från början till slut. De visste inte på förhand vad resultatet skulle bli och de har tagit sig an utmaningar under vägens gång som de har fått lösa till största del på egen hand säger Anette Zetterberg, lärare i Matematik och NO på Erlaskolan i Falun.”

Projektet kommer att pågå till december 2015. Cirka 25 högstadieskolor har blivit utvalda att delta. Den klass (representerad av två elever) som då gör den bästa presentationen av sitt arbete i form av en affisch, bjuds in till utdelningen av Nobelpriset i Konserthuset i Stockholm.

Om Forskarhjälpen

Syftet med Forskarhjälpen är att elever och lärare ska få en bättre förståelse för vad forskning egentligen innebär genom att medverka i ett riktigt forskningsprojekt. Samtidigt bidrar eleverna genom sina insatser till riktig forskning. I årets Forskarhjälp, Appjakten, arbetar eleverna tillsammans med forskarna Jakob Tholander, Stina Nylander och Jarmo Laaksolahti vid forskningscentrum MobileLife vid Stockholms universitet och SICS Swedish ICT.

Forskarhjälpen leds av Nobelmuseet, och är ett samarbete med universitet runt om i Sverige. Satsningen finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.