Elinstallatören: Riktiga tester med smarta hus

8 June, 2011 - 16:38

"Hur styr vi energin i framtidens hem? Hur kan smarta hus spara el? Det är frågor som ett pågående projekt söker svaren på. Snart är det dags för försök i några svenska bostäder.Swedish Institute of Computer Science, SICS, och Sustainable Innovation AB står bakom treårsprojektet som finansieras av Energimyndigheten....– Vi ska nå alla prylar med IP. I vårt demonstrationshus använde vi små sensornoder som mätte parametrar som energiförbrukning, temperatur och ljus, och därigenom kunde vi visa hur ett reglersystem för hela huset fungerar, säger Joakim Eriksson, forskare på SICS."Läs artikeln i  Elistallatören.