En bild av staden från framtiden

4 May, 2017 - 14:51

Design Fiction är en metod att stödja visionsarbete genom att konkretisera idéerna som om de redan var verklighet, och presentera dem på ett sätt som människor kan relatera till. Stockholms Stad har, tillsammans med RISE SICS och Boris Design, använt metoden för att svara på frågorna: Hur ser det ut i Stockholm år 2040? Hur tar vi oss till jobbet, hur lever vi?

Forskarna har hållit ett antal workshoppar med anställda inom olika arbetsområden i Stockholms Stad: hälsa, skola, trafik och stadens näringsliv. Resultaten av dessa arbetsmöten har sedan sammanställts i broschyren Welcome to the world's smartest city. Avsikten är att broschyren – och arbetet som lett fram till den – ska inspirera och initiera vidare diskussioner  om nya möjligheter i den framtida digitaliserade staden.

Broschyren berättar om en grön stad med bl.a. effektivt och hållbart resande, flexibla bostäder, digitala läromiljöer, nya kulturyttringar och utvecklad individanpassad hälsovård.  

Projektet ingår i arbetet med att utveckla Stockholm till en smart och uppkopplad stad, med sikte på stadens vision "Vision 2040 - Ett Stockholm för alla".

Ladda ned

Broschyr: "Världens smartaste stad år 2040”