Energiminister Baylan besöker SICS nya datacenter

8 February, 2016 - 16:08

Den 8 februari besökte energiminister Ibrahim Baylan SICS nya datacenter i Luleå tillsammans med kommunalråd Niklas Nordström i Luleå kommun och företrädare för det socialdemokratiska partiet i regionen.

I regeringens nya digitaliseringsstrategi är molnteknik och dataanalys viktiga komponenter. Här fyller SICS datacenter för storskaliga experiment, kallat SICS ICE, Infrastructure and Cloud datacenter test Environment, ett viktigt behov.

– Vi behöver bygga kompetens i alla kunskapsområden från mark till moln, säger Tor Björn Minde, CEO på SICS North, som leder centret.

Kombinationen av ett nationellt intresse och ett starkt stöd från regionen i Övre Norrland ger förutsättningarna för en storskalig satsning som kan ge Sverige ett försprång inom datacenterteknik.

Energiminister Ibrahim Baylan betonade vikten av datacenterkompetens som en del av digitaliseringssatsningen i svensk industri. När vi fångar upp och analyserar alltmer data växer det snabbt till en energifråga. Därför är de viktigaste forskningsfrågorna i datacentret optimerad dataanalys och energieffektivitet.

– Det gäller helt enkelt att få ut så mycket dataanalys som möjligt per kWh, säger Tor Björn Minde.

SICS ICE byggs i samarbete mellan SICS Swedish ICT och Luleå Tekniska Universitet.

Bilden ovan: Energiminister Ibrahim Baylan och Tor Björn Minde, CEO SICS North.

Stora bilden på SICS startsida, från vänster: Niklas Nordström Kommunalråd, Luleå Kommun, energiminister Ibrahim Baylan, Hanna Bergstedt, Riksdagsledamot (s), Fredrik Lundh Sammeli, Socialdemokratiska Partidistriktets Ordförande.

Foto: Peter Olofsson, LTU Business.