ETC: Livet på nätet är också IRL

21 January, 2014 - 16:53

"Svenska politiker och myndigheter måste dramatiskt förändra sin inställning till den omfattande digitaliseringen av samhället. Annars riskerar vi att gå miste om många av de positiva effekter som IT-utvecklingen bidrar till, ­skriver Markus Bylund, forskningsledare vid SICS Swedish ICT.

...

Eftersom IT idag har en så stor och betydelsefull inverkan på våra liv, socialt, ekonomiskt såväl som demokratiskt, är det mycket beklagligt att de digitala rummen fortfarande inte räknas som fullvärdiga levnadsplatser."

Läs hela artikeln i ETC.