EU-inbjudan till innovationsnätverk Active and Healthy Ageing

10 March, 2016 - 10:41

 

Nu öppnas nya möjligheter att delta i EU:s stora partnerskap för innovationer inom “Active and Healthy Ageing” (EIP on AHA) där ICT/eHälsa är ett starkt inslag i de lösningar som tas fram. Utlysningen från EU vänder sig bl.a. till kommuner, landsting/regioner, sjukhus, vårdgivare, vårdorganisationer, civilsamhället, industri inklusive SME företag och organisationer inom forskning och innovation.

Både offentliga och privata aktörer välkomnas att ansöka.

I bifogat dokument finns information om prioriterade områden, länkar till utlysningstext mm.