Exjobb om smartare sätt att köra tåg

17 September, 2013 - 17:54

Ett av de första delresultaten i STREAM-projektet har presenterats. Det var Panagiotis Gkortzas som under ett seminarium på Bombardier presenterade det exjobb han gjort vid Mälardalens högskola: Study on optimal train movement for minimum energy consumption.

Panos studie är indelad i tre delar. Den första är ett förslag till modell för beräkning av energiförbrukning. Den andra är en presentation av en metod baserad på dynamisk programmering och Hamilton-Jacobi-Bellman ekvationen. Exjobbets tredje del är en fallstudie som inkluderar presentation av en preliminär algoritm som utvecklats inom examensarbetet.

Bland åhörarna på seminariet fanns representanter för SICS, Mälardalens högskola, Bombardier, Addiva och SJ. Samtliga gratulerade Panos till ett väl utfört arbete och efter presentationen uppstod en livlig diskussion om möjligheterna att använda och vidareutveckla resultatet från studien. Närmast kommer en doktorand vid MDH att ta vid och fortsätta arbetet.

– Panos har gjort en modell för tågsimulering från punkt a till punkt b. Nu ska vi gå vidare och se hur vi kan vidareutveckla modellen, göra den flexiblare och mer detaljerad, samt se om vi kan lägga in vilka sträckor som helst i den, säger Fredrik Wallin på MDH, som är ansvarig för fallstudien i STREAM.

Panagiotis Gkortzas
Panagiotis Gkortzas presenterade en modell för tågsimulering.