Exjobbare på SICS intervjuad i orienteringsförbundets tidning

7 October, 2014 - 15:01

En student på Stockholms universitet, Christoph Albert, gjorde i våras sitt examensarbete på SICS och Mobile Life. Han byggde en app för att hjälpa orienterare att träna på att hålla rak kurs.

Orinteringsförbundets tidning Skogssport skriver: Landslagsorienteraren Peter Öberg som under de senaste ffem åren jobbat med forsknings- och utvecklingsfrågor för Svenska Orienteringsförbundet.
- Under ett tidigare projekt var jag på en workshop på SICS (Swedish Institute of Computer Science) och vid en brainstorming där ägnade vi tid åt hur man skulle kunna utveckla orienteringen, berättar öberg som då ar med och kom på idén omatt ta fram en applikation som skulle hjälpa den aktive att ha rätt riktning mellan kontrollerna i skogen."

Via kontakter fick Öberg sedan kontakt med Christopher Albert som kom att förverkliga idén som sitt exjobb på SICS, handledd av Stina Nylander på SICS och Jakob Tholander på Stockholms universitet.

Appen (för iPhone) finns tillgänglig i AppStore.

Läs artikeln i Skogssport

Läs mer om projektet här.