FILM Vårdlösning i hemmet för kroniskt sjuka

15 June, 2017 - 16:57

Carina Levander i Vadstena är en av de KOL-patienter som prövar vår lösning för att kunna vårdas hemma för  i sin KOL. Se hennes berättelse här.

Demonstration av resultat i KOL-projektet

Den 14 juni visades resultatet av ett flerårigt projekt, kallat KOL-projektet, för att skapa en genomtänkt och väl fungerande lösning för vård av kroniskt sjuka, i första hand KOL-sjuka, i hemmet. Ett sextiotal personer från patientorganisationer, vårdgivarorganisationer, politiskt sakkunniga, teknikleverantörer m fl hade samlats på World Trade Center i Stockholm för att ta del av resultaten.

KOL-projektet har engagerat 22 partners, bland andra lungkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och Riksförbundet HjärtLung, MedHelp, nWise och Telia company. Se mer om projektet här.

Demonstrationen inleddes av Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL och Ylva Pernow, Divisionschef Karolinska universitetssjukhuset.

Därefter presenterades hemvårdslösningen som ett rollspel där verkliga situationer spelades upp med patienter, läkare och annan vårdpersonal. Projektresultat som patientupplevelse, vårdpersonalens erfarenheter,  ekonomi, juridik och andra projektresultat redovisades. Framtidens vård på distans debatterades.