FILM Vårdlösning i hemmet för kroniskt sjuka

15 June, 2017 - 16:57

Den 14 juni visades reultatet av ett flerårigt projekt, kallat KOL-projektet, för att skapa en genomtänkt och väl fungerande lösning för vård av kroniskt sjuka, i första hand KOL-sjuka, i hemmet. Ett sextiotal personer från patientorganisationer, vårdgivarorganisationer, politiskt sakkunniga, teknikleverantörer m fl hade samlats på World Trade Center i Stockholm för att ta del av resultaten.

KOL-projektet har engagerat 22 partners, bland andra lungkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och Riksförbundet HjärtLung, MedHelp, nWise och Telia company. Se mer om projektet här.

Demonstrationen inleddes av Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL och Ylva Pernow, Divisionschef Karolinska universitetssjukhuset.

Därefter presenterades hemvårdslösningen som ett rollspel där verkliga situationer spelades upp med patienter, läkare och annan vårdpersonal. Projektresultat som patientupplevelse, vårdpersonalens erfarenheter,  ekonomi, juridik och andra projektresultat redovisades. Framtidens vård på distans debatterades.

Carina Levander i Vadstena är en av de KOL-patienter som prövar lösningen i sin vardag. Se hennes berättelse här.