Finanstidningen: Datorn snart i bröstfickan

23 November, 2000 - 10:30

Finanstidningen: Datorn snart i bröstfickan

2000-11-23  Det brukar heta att datasystemen blir dubbelt så snabba och hälften så dyra var artonde månad. De verkar också halveras i storlek.

Inkråmet till världens idag minsta Pentiumdator ser ut att ledigt rymmas i bröstfickan. Den väger tio gram och har tagits fram av Acreos forskare i samarbete med kollegor i Schweiz.