Fjärrvärmetidningen: De söker fjärrvärmens digitala fingeravtryck

21 August, 2017 - 10:03

Digital datainsamling från nät och produktion kan ge extrema mängder information. Det kan hjälpa operatörerna att ta bättre beslut. Nu byggs en helt ny generation IT-system. Läs i Fjärrvärmetidningen nr 4 om projektet Smarta Flöden och hur Mälarenergi och RISE SICS Västerås tar fjärrvärme in i en helt ny digital värld!