Framtidsverkstad - Företag och ungdomar i samarbete för framtidens lösningar!

2 July, 2015 - 09:59

För att ligga i framkant i vår ständigt föränderliga värld är det viktigt att förstå sina framtida kunder och medarbetare, det får företagen möjlighet till i projektet Framtidsverkstad där de samarbetar med gymnasieungdomar. Träffarna mellan gymnasieungdomar och företag sker under tre veckor på sommarlovet då de tillsammans utvecklar nya koncept och affärsidéer. Deltagarna lär sig följa en strukturerad innovationsprocess baserad på designmetodik från SICS Swedish ICT Västerås. Ungdomarna har utgått ifrån företagens utmaningar, intervjuat målgrupper och jämfört med hur andra företag löst liknande problem. Tillsammans har ungdomarna och företagen utvecklat nya koncept och fått kunskap om hur utvecklingsarbete med fokus på nya innovationer kan bedrivas utifrån ett designperspektiv.

Den 3 juli kl. 10.00–12.00 hålls en öppen avslutning på Expectrum, Västerås. Ungdomarna kommer att presentera sina projekt och berätta om vilka möjligheter och nya affärskoncept de ser för de engagerade företagen. Under denna sommar är det Kokpunkten, Vafab miljö, Swedbank och Arbetsförmedlingen som arbetat tillsammans med 19 gymnasieungdomar ifrån Västerås. 

Anton Öhrling"Att sommarjobba genom Framtidsverkstad är väldigt roligt, lärorikt och det är spännande att få jobba i skarpa projekt med riktiga företag. Det är ett nytt sätt för mig att lösa problem, ett sätt som man kan tillämpa på väldigt mycket i livet, inte minst i skolan. Jag har lärt mig väldigt mycket av att intervjua främlingar och blivit trygg med det nu. Det är ett nytt sätt för mig att samla in data, liksom ”live” istället för på wikipedia. Att faktiskt träffa människor gör att vi förstår deras behov på ett annat sätt. Jag tycker att man borde lära ut det här sättet att arbeta i skolan, det är unikt och man har mycket att tjäna på det."

Anton Öhrling, deltagare Framtidsverkstad

”Vi valde att vara med för att få ta del av tankar och idéer från ungdomar för att förstå hur, när och var de vill möta oss. Det har stor påverkan på hur vi väljer att utveckla vår verksamhet. Våra förväntningar överträffades genom ungdomarnas kreativitet, kunskap och engagemang. Vi har fått mycket inspiration och verktyg som vi kan ta med och använda oss av. Det bästa med projektet är utbytet och samarbetet som sker mellan oss och ungdomarna. Det är en ”win-win” situation för båda parter.”

Sofia Ljung, Swedbank

Framtidsverkstad leder till samspel mellan ungdomar och företag, en förutsättning för samhällets vidareutveckling. Projektet är ett samarbete mellan SICS Swedish ICT Västerås, Västerås stad och Västerås Science park. 

 

Mer information:

Anders Wikström
​Senior forskare, Innovationsdoktor 
​SICS Swedish ICT Västerås
anders.wikstrom [at] sics.se
​0705 928 490

Johanna Tömmervik 
Forskningsassistent 
SICS Swedish ICT Västerås
johanna.tommervik [at] sics.se 
​0737 200 504