Grön IT-lots - Kick-off den 17/6 för EU-finansierat regionalfondsprojekt vid Santa Anna.

24 May, 2010 - 23:23

Projektrt Grön IT –lots™ vid Santa Anna, som beviljats medel från EUs regionala utvecklingsfond för sin första fas, genomförde den 17 juni en kick-off med inbjudna talare från näringsliv och offentlig sektor..

Projektet  ska ta fram en agenda och kurser/åtgärder som stödjer olika typer av företag att utveckla sin profil inom Grön IT. Funktionen ”Grön IT-lots” syftar till effektivare IT (eller ICT, Information and Communication Technologies), grönare, hållbarare miljö, företagsnytta och speciellt att skapa former för kunskapsöverföring som ger framtida jobb och ökad konkurrenskraft till regionen.

Program.