Gruva 2.0 - Den digitala revolutionen är här

18 January, 2018 - 16:31

Tidningen Bitz har publicerat en artikel med tema Digitalisering. De skriver om hur ny teknik kan användas för att förbättra säkerhet och produktivitet i gruvor och lyfter PIMM-projektet som ett exempel. Läs artikeln här!