Hur får vi fart på datacenterindustrin i Sverige?

6 July, 2017 - 13:26

Paneldiskussion i Almedalen: Hur får vi 10 gånger fler DataCenter i Sverige – som också är världens klimatsmartaste?

På tisdagen samlade Intel en panel i Almedalen för att svara på frågan hur vi får fler datacenteretableringar till Sverige. Vi har världens lägsta energipriser och kraftfull, stabil el- och fiberinfrastruktur. I den dataexplosion som nu äger rum är behovet av att bygga fler datacenter stort, och där borde Sverige ligga bra till för etablering av många datacentren som blir motorer i en industri som kan få stor betydelse för näringslivsutvecklingen i stort

Mängden data som genereras och hanteras i vårt samhälle ökar just nu med 40% per år. Det som driver den utvecklingen är en rad samtidiga trender: allt mer data lyfts till molnet, streamingtjänsterna ökar, den generella digitaliseringen och e-interaktionen ökar och en rad nya tekniker är som AI, maskininlärning, blockkedjor och IoT ökar i omfattning och användande.

Panelen slog fast att man bör bygga på Sveriges konkurrensfördelar. Vi har förnyelsebar, billig el, vi är duktiga på IT och samarbete, har det bästa fibernätet i Europa, stabila samhällsfunktioner och infrastruktur och det är enkelt att göra affärer i Sverige.

Den allra viktigaste faktorn för att få etableringarna att hamna här är lönsamheten, vilken huvudsakligen beror på priset på kraft. Sverige har lägst energipris i Europa. Vi har dessutom möjligheten att erbjuda förnyelsebara energikällor som vatten- och vindkraft, tack vare de naturtillgångar vi har. I Sverige har vi redan datacenter som drivs av 100% förnyelsebar el, och det kommer att bli ett allt mer åtråvärt alternativ. Ericsson etablerar t.ex. sina datacenter där man kan säkra miljövänlig produktion. Google bygger enorma vindkraftverk för att säkra tillgången på grön el, och Facebook har valt sin lokalisering i Luleå för att förstärka sin gröna framtoning.

En annan viktig faktor är närheten till marknaden, men det finns också data som inte är lika känsliga för tidsfördröjningen, påpekade Josefin Hedberg från RISE SICS North som driver datacentret SICS ICE i Luleå. Från Sverige når man halva världen med en fördröjning under 100 MS, vilket duger mer än väl för många typer av tjänster.

Så vad krävs för att etableringarna ska landa i Sverige? Josefin Hedberg menade att två viktiga faktorer för att få fart på datacenterindustrin är intellektuell infrastruktur och de positiva klustereffekter vi får av datacenteretableringar som redan gjorts och planeras i Sverige och Norden. Varje etablering som görs drar till sig ett kluster av leverantörer, kompetens, forskning och andra aktiviteter som gynnar nästa etablering osv. Det blir en positiv spiral. Niklas Johansson från Näringsdepartementet menade att det faktum att de stora som Amazon och Facebook redan valt att etablera sig i Sverige har stor betydelse för att accelerera klustereffekten ytterligare. Sist men inte minst måste vi också fortsatt lägga resurser på att synliggöra vår plats i världen, och synliggöra vårt erbjudande.

För den intellektuella infrastrukturen är samarbetet med akademin centralt, inte bara för rekrytering utan också för att kunna bygga kompetens och utveckla ämnesområdet. Kompetensuppbyggnaden bör börja redan i gymnasieskolan, vilket också fångats upp till exempel i Luleå, säger Josefin.

Det behövs dialog i ett litet land, sa Niklas Johansson från Näringsdepartementet. Olika aktörer behöver hjälpas åt för att t.ex. att identifiera var i nätet det är bra att lägga stora datamängder. Panelen är också överens om att det är bättre att lägga elförbrukning nära produktionen, då det är lättare och mer effektivt att transportera data än el över längre sträckor.

Med dessa viktiga avvägningar och ett gemensamt nationellt anslag i frågan så avslutar panelen med att ställa sig frågan om 10 gånger fler datacenter kanske inte är gränsen, kanske ska vi satsa på ännu fler?

 

Från vänster:

  • Marcus Törnqvist, Head of Utilities Northern Europe, Central Asia, Ericsson
  • Patrik Öhlund, VD, Node Pole
  • Josefin Hedberg, Business Development Director, RISE SICS
  • Niklas Johansson, Statssekreterare, Näringsdepartementet
  • Rémy Kolessar, forskning och innovation, Energimyndigheten
  • Anders Carlsson, Head of ABB´s division Electrification Products, ABB, Northern Europe
  • Johan Falk, Strategist Innovation-Digitalisation-Sustinability, Head of Intel IoT Ignition Lab
  • Johan Börje, Moderator, Stockholm Data Parks och Fortum

Foto: Kersti Hedman