"Industriallians om IP", artikel i Elektronik i Norden

19 September, 2008 - 17:10

"Det hela bygger på forskningsresultat från Adam Dunkels, SICS, bland
annat de minimala IP-stackarna uIP och lwIP. Adam Dunkels är också,
tillsammans med JP Vasseur från Cisco, författare till alliansens
första "white paper", som beskriver tekniken bakom alliansen."

Läs artikeln i Elektronik i Norden