Ingenjören: Hur får man folk att energieffektivisera?

13 March, 2009 - 11:24

Ingenjören, 2009-03-12

På Energitingets första dag diskuterade
forskare och branschfolk hur man ska få människor att
energieffektivisera sin vardag. Tekniken i sig är inget bekymmer men
den måste bli mer användarvänlig och individanpassad, menar deltagarna.

– Vi måste sätta individen i fokus och se till
användarmöjligheterna. Om jag vill ha 20 grader varmt i mitt hus vill
jag inte tala terawattimmar, det säger mig ingenting, utan i stället
vill jag tala om värme och komfort. Jag som användare är inte
intresserad över hur tekniken fungerar utan bara att den fungerar, sa
Anders Muld, chef för hållbar energiutveckling på Energimyndigheten.
Han menar att gapet mellan användaren och tekniken är för stor.

Det som syns funkar bäst
Lise-Lott Larsson, konsult på ÅF, betonade i stället visualiseringslösningar för att få människor att börja energieffektivisera.

– Tekniken är här, men hur får man folk att upptäcka den? Genom
visualisering kan man spara 30 procent av sin energiförbrukning, sa
Lise-Lott Larsson och nämner hur exempelvis elmätaren sitter bakom
skrivbordet och är både svår att se och nå. Användaren måste se och
förstå för att kunna använda tekniken, menar hon. Även hon talar om
individanpassad drivkraft som en viktig faktor för
energieffektivisering.

– Personligen är min drivkraft miljön men för andra kanske det är
plånboken som styr och då måste man ta hänsyn och anpassa tekniken till
det, sa Lise-Lott Larsson.

Kombinera design och teknik
Staffan Truvé, chef för Interactive Institute, och en av
seminariedeltagarna lyfte fram design som en viktig fråga i
sammanhanget.

– Design är inte bara formgivning utan här menar jag
interaktionsdesign. Jag tänker på visualisering och perceptualisering.
Tänk vad man skulle spara energi om det exempelvis skulle börja luka
illa inomhus vid för hög energiförbrukning, sade Staffan Truvé och
nämner även energiklockan som en bra energieffektiviserande produkt.

– Genom en energiklocka ser du direkt om du använder för mycket
energi. Det är dessutom en cool pryl att ha på väggen, man kan imponera
på sina kompisar, samtidigt som man spar pengar och räddar jorden,
förklarade han.

Läs artiklen här.