INSICT - Stöd för ökad användning av industriell IT i små och medelstora företag

14 March, 2007 - 09:00

INSICT - Stöd för ökad användning av industriell IT i små och medelstora företag

Tre innovativa företag beviljades stöd i första ansökningsomgången. Ansökningsomgång två är utlyst med sista ansökningsdatum 30 april 2007

Tre företag har beviljats stöd för utvecklingsprojekt i första ansökningsomgången av projekt INSICT. De tre godkända ansökningarna (företag, projekttitel, beviljat stöd) är:

  • Novosense AB, Lund. Trådlöst 12-avlednings-EKG, 500 kSEK
  • navAero AB, Sundsvall. tBag NG (Thin Client), 500 kSEK
  • Englundshus AB, Kalix. RFID i logistik och fuktkontroll i hus, 500 kSEK

Projektet INSICT har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft för i första hand små och medelstora företag (SME) inom branscher som ligger utanför IT- och telekomsegmentet. Genom en väl avvägd mix av teknisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering får företagen stimulans  till ett teknik- och/eller funktionssprång  där introduktion av elektronik och IT i företagens produkter och tjänster är det konkreta målet. INSICT finansieras av Vinnova som har gett industriforskningsinstitutet Acreo i uppdrag att administrera projektet.

Syftet är att teknik- och/eller funktionssprånget i sådana produkter och tjänster skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden, ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället.

För att stimulera och hjälpa företag att komma över de barriärer som finns erbjuds möjligheten att ansöka om ett finansiellt stöd som täcker upp till 50 % av utvecklingskostnaderna upp till maximalt 500 kSEK. Finansiering finns för 5-10 utvecklingsprojekt per år under tre år. En granskning av ansökningarna kommer att göras och de som anses bäst kommer att beviljas stöd.

Följande fem sektorer är prioriterade i projektet: Fordonsindustri, Bioteknik- och läkemedelsindustri, Gruv- och stålindustri, Skogs- och träindustri samt Rymd- och flygindustri.

Sista dag för det andra ansökningstillfället är den 30 april 2007.

Information om senare ansökningstillfällen kommer att finnas på Acreos hemsida.  För ytterligare information kontakta någon av nedanstående personer:

Stellan GranströmAcreo ABElectrum 263, 164 40  KistaE-mail: stellan.granstrom [at] acreo.seTel: 08-632 77 73Leif SöderströmAccuratium ABHejdegatan 50, 582 43  LinköpingE-mail: leif [at] accuratium.seTel: 0703-17 36 87Rolf AnderssonAcreo ABElectrum 263, 164 40  KistaE-mail: rolf.andersson [at] acreo.seTel: 08-632 7711Håkan SehlinAcreo ABBredgatan 34, 602 21  NorrköpingE-mail: hakan.sehlin [at] acreo.seTel: 011-36 36 78