Interactive Institute AB : Att vara energimedveten är en konst

11 March, 2008 - 09:32

Webfinanser 2008-03-11

Behöver energibranschen tänka mer på design och vad det kan åstadkomma?
Kan utseende och form styra människors användning av energi? Hur gör
man elen, något som är osynligt, synligt så att människor kan
reflektera mer kring sina handlingar? Är du nöjd med designen på din
timer som sitter i eluttaget?

Vid Sveriges Energiting, den 12-13 mars, åskådliggör Interactive
Institute ett antal spännande prototyper som visar att design kan
påverka oss i hur vi använder och ser på energi till vardags.
Interactive Institute finns på plats båda dagarna med föreläsningar och
en utställning i Stockholmsmässans entréhall. Interactive
Institute i Eskilstuna forskar inom området energi och design. Vår
forskning resulterar i produkter och tjänster som fokuserar på att
medvetandegöra och förmedla budskap som kan leda till varaktig
förändring. Den största utmaningen idag är att motivera
människor till att tänka och agera i nya banor när det gäller vår
energianvändning. Designforskning är en viktig faktor för att klara av
detta.

Läs mer här