IoT Agenda: Devising new metrics for senior health with the smart home

30 August, 2017 - 14:06

Omvärldsbevakning:

Amerikanska seniorer får ökad trygghet i smarta hem

I en artikel publicerad i amerikanska nättidningen Techtarget, på temat Internet of Things (IoT) ges exempel på hur smarta hem kan få en allt mer betydande roll inom äldrevården, till hjälp för de 34 miljoner amerikaner som räknas som vård- eller tillsynsgivare till anhörig.

På grund av att USA ser en allt mer åldrande befolkning, samtidigt som antalet vårdplatser för seniorer minskat under mer än ett decennium, kommer det att vara brist på seniorboenden i framtiden. Enligt artikeln föredrar dock 90% av de amerikanska pensionärerna att bo kvar i sina egna hem så länge som möjligt. Tack vare modern teknik finns det större chanser till det, utan att för den delen medföra ökat behov av tillgängligheten hos vänner och anhöriga.

I artikeln ges flera exempel på teknik för smarta miljöer som kameraövervakning, rörelsemonitorer, temperaturkontroll, fjärrdiagnostik men även rapportering av avvikelser i beteendemönster. Sammantaget kan dessa system och tekniker skapa en trygghet för pensionären och ett lugn för den anhörige, som blir uppmärksammad om något indikerat att allt inte står rätt till.

Smarta hem spås alltså spela en stor roll för den amerikanska äldreomsorgen i framtiden och intressant för oss, då vi i Sverige står inför liknande utmaningar.

Läs artikeln i IoT Agenda.

Foto: Lotte Meijer på Unsplash