"Ipred största förändringen 2009", Markus Bylund intervjuad av SVT Rapport web.

9 February, 2010 - 18:41

Markus Bylund blev ombedd av svt.se rapport att kommentera integritetsåret 2009 (med anledning av Datainspektionens skrift med samma namn).

 "Ipred-lagen var den förändring under 2009 med störst
betydelse för den personliga integriteten, det säger Markus Bylund som
forskar om informationssamhället och personlig integritet på
forskningsinstitutet SICS."

Läs hela intervjun på svt.se.