Jacob Dexe intervjuad i IDG: "Datalagringsutredningen sågas grovt"

2 September, 2015 - 09:26

"Datalagringsutredningen sågas grovt - "en partsinlaga för polisiära intressen"

Flera tunga aktörer riktar hård kritik mot regeringens utredning om trafikdatalagring i sina remissvar.
...
Forskaren Jacob Dexe, som sammanställt forskningsintutet Swedish Institute of Computer Science remissvar, säger till IDG.se att det är ”slarvigt” av utredaren att inte ta upp integritetsfrågan.
 
Han menar att utredaren endast tagit upp fördelarna som brottsbekämparna får av den lagrade datan, och struntat i att undersöka om de är tillräckligt stora för att motivera att massinsamlingen av uppgifter.
 
– Det är svårt att ta ställning till de förslag som läggs i och med att utredningen har ganska stora brister i sina antaganden. De saker som vi anser att han borde titta på har inte bemötts, vilket gör det väldigt svårt för regeringen att ta fram ett vettigt lagpaket baserat på den här utredningen."

Läs hela artikeln på IDG.