Joakim Eriksson och Simon Duquennoy intervjuade i Ny Teknik: Ett eget internet åt alla maskiner

26 April, 2013 - 10:16

"Maskinerna får egna identiteter och kommunicerar med varandra. Det ger stora möjligheter till industritillämpningar. Men vi har bara sett början på den starka tekniktrenden internet of things, sakernas internet.

..

Grunderna för sakernas internet finns därmed, och nu börjar experimenterandet.

– Pusselbitarna finns där, men exakt hur de ska ligga och vilken typ av tjänster som blir intressanta kommer att sätta sig de närmaste åren, säger Joakim Eriksson.

Möjligheterna för industritillämpningar är många, till exempel med trådlösa sensorer. Frågan är samtidigt i vilken ända man bör sätta i gång.

– Innan man börjar lägga resurser på att samla in data bör man fråga sig vad man vill ha ut, påpekar Simon Duquennoy, också han forskare vid Sics."

Läs hela artikeln i Ny Teknik.