Kia Höök intervjuad i Better Business (Tele2): Framtidens mobiler förmedlar känslor

22 August, 2011 - 09:40

"Med framtidens mobiler kan vi förmedla känslor och lära känna oss själva
bättre. Det hoppas Kristina Höök, professor i
människa/maskin-interaktion på Stockholms universitet och grundare av
forskarcentret Mobile Life."

Läs artikeln i Better Business.