Kia Höök och Prins Daniel på konferens om teknikens påverkan

2 September, 2015 - 09:20

"Onsdagen den 26 augusti deltog Prins Daniel i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Temat för årets konferens var vår tids snabba teknikutveckling och hur den påverkar företag, individer och samhällen.

Under konferensen talade bland andra MIT-professorn David Autor, som visat hur ny teknik påverkar produktivitet, sysselsättning och löner samt Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och forskningsledare vid forskningsinstitutet SICS, som forskar om ”sakernas internet” och interaktioner mellan människa och teknik."

Läs mer på Sveriges kungahus