KK-stiftelsen: Drygt 30 miljoner till avgörande forskning om inbyggda system

28 June, 2013 - 12:56

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har fattat beslut om att stödja ”TOCSYC: Testning av kritiska egenskaper i komplexa system” vid Mälardalens Högskola, med 30,1 miljoner kronor (inklusive ett påslag för att täcka lärosätenas indirekta kostnader).

- Detta är en satsning som ska leda till att forskargruppen får en tydlig internationell position, säger KK-stiftelsens vd Madelene Sandström.

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag.

Se KK-stiftelsens hemsida