Krönika i Ny Teknik om Mobile Life Centre: Med målet att förändra världen

12 April, 2013 - 09:34

"Om jag var 25 igen hade jag lockats av ett jobb på Mobile Life Center i Kista utanför Stockholm. Det är ett forskningscenter för ”mobila tjänster och det mobila livet”.

Där jobbar 45 forskare med examen från olika vetenskapliga discipliner och från 14–15 olika länder. Där är företag som Ikea och Ericsson med som samarbetspartner. Där vill man förändra världen."

Läs krönikan i Ny Teknik.

Mobile LIfe Centre är ett sk Excellence Centre där SICS är en partner.