KTH och SICS: Billiga sensorer skjuter upp dyrt brounderhåll

31 October, 2016 - 13:03

"Enligt Raid Karoumi, professor på avdelningen för bro- och stålbyggnad vid KTH, kan broarna med teknikens hjälp själva berätta när de behöver underhåll. Detta i realtid.

– Trafikverket spenderar cirka 1,3 miljarder kronor per år på drift och underhåll av våra broar. Om vi instrumenterar de kritiska broarna med smarta sensorsystem så tror vi att vi kan spara minst 100-150 miljoner per år, säger Raid Karoumi.

Ett exempel bland flera är Lidingöbron som Raid Karoumi och några andra forskare snart ska involvera i ett forskningsprojekt med just brosensorer. Anledningen till detta är att bron har allvarliga problem med bland annat vibrationer och korrosion."

Läs hela artikeln på KTH.se.