Landstinget i Östergötland: eHälsodagbok för patienter med hjärtsvikt och KOL

11 December, 2013 - 13:05

Landstinget i Östergötland skriver på sin web:

"I en studie ska patienter med hjärtsvikt och KOL rapportera sina värden hemifrån med en digital penna. eHälsodagboken är en uppföljning på pilotprojektet Hälsodagboken som visade goda resultat på hjärtsviktspatienter. Nu utökas studien till att även omfatta KOL-patienter.

...

– Varje dag skattar patienterna olika symtom och gör mätningar, till exempel kontrollerar de vikt och blodtryck. När de skriver ner sina värden på pappret och kryssar i rutan Sänd överförs värdena direkt till vården, säger Leili Lind, projektledare och forskningsansvarig, vid SICS East Swedish ICT och institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet."

Projektet är ett samarbete mellan Landstinget i Östergötland, institutionen för medicinsk teknik vid Linköpings universitet och SICS East Swedish ICT.

Se hela artikeln på Landstinget i Östergötland.