Litet team på SICS servar hela världen

17 June, 2009 - 11:48

Varje gång du bokar en resa, varje gång någon reser in i USA eller skeppar något dit och varje gång läkare söker medicinska artiklar på nätet* används programvara från SICS. SICStus Prolog är en förutsättning för kärnverksamheten i en rad mycket stora företag i USA, Europa och Japan och man skulle kunna tro att det är ett stort programvaruföretag som åstadkommer och underhåller en så pass kritisk programvara. Men i själva verket är det ett litet team bestående av fyra personer på SICS.

Industriell kvalitet

SICStus Prolog gör inte mycket väsen av sig, men när man ser spridningen med flera tusen kunder i över 60 länder förstår man att programvaran är en stor internationell succé. Den industriella framgången bygger främst på tre viktiga faktorer: Robusthet, prestanda och support, de avgjort viktigaste förutsättningarna för industriell kvalitet. Det är gruppens kompromisslösa inställning till pålitlighet och prestanda som har lagt grunden för att SICStus har blivit den Prolog som industrin föredrar.

Mats Carlsson, som leder teamet, har utvecklat Prolog under mer än 25 års tid. Han började utveckla SICStus Prolog som ett verktyg för forskning inom automatisk parallellisering av program. Ett viktigt designkrav var att systemet skulle vara effektivt också vid sekventiell programexekvering så att man kunde uppnå hög absolut prestanda vid parallell exekvering. SICStus blev, tack vare det, snabbt populärt bland forskare inom både industrin och akademin. Under åren har SICStus fortsatt att utvecklas och är idag den industriellt ledande Prologen.

Tunga namn i kundlistan

SICS har levererat mycket goda resultat åt industrin på en rad forsknings- och tillämpningsområden med hjälp av SICStus Prolog. Bland kunderna finns företag som Ericsson, TeliaSonera, Boeing, PARC, HP, IBM, Microsoft, Toshiba och Nokia. Ett spinoff-företag från SICS, Tacton Systems AB, är världsledande på produktkonfigureringverktyg där kärnan är skriven i SICStus Prolog. I flera av SICS forskningsuppdrag utnyttjas denna teknik, för närvarande bl a i projekt tillsammans med Banverket och Bombardier.

Bäst som problemlösningskärna

Prolog är ett deklarativt programspråk som skiljer sig från huvudfåran av programmeringsspråk genom att bygga på logiska regler istället för instruktioner för datorn.

Närheten till logik, kunskap och regler bidrog till Prologs stora popularitet under 80- och början av 90-talen. Prolog var universalmedicinen som skulle användas till allt. Idag har haussen lagt sig och Prolog används framför allt som problemlösningskärna i tillämpningar. Det är överlägset bäst när språkets unika egenskaper kommer till användning:

  • symbolbehandling (hantera formellt och naturligt språk)
  • komplext resonemang (regler, villkor)
  • förmåga att lagra fakta och komma åt lagrade fakta
  • automatisk minneshantering
  • koncist – få rader kod behövs för att lösa en given uppgift

SICStus Prolog har även support t.ex. för att utveckla webbaserade tillämpningar tillsammans med Java eller .NET.

*PubMed

http://www.sics.se/projects/sicstus-prolog-leading-prolog-technology