Luleå blir platsen för molnforskning

23 July, 2015 - 11:04

"SICS Swedish ICT och Luleå Tekniska universitet har beslutat påbörja första fasen av ett nationellt storskaligt datacenter för forskning och innovation inom Big data och molnområdet.

...

- Datacentret kommer att ha avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft på digitaliseringsområdet, säger Christer Norström CEO på SICS Swedish ICT."

Läs artikeln i Evertiq