Magnus Berggren kopplar ihop elektroniken med cellerna

8 November, 2010 - 09:00

Magnus Berggren kopplar ihop elektroniken med cellerna

Acreo bedriver sedan drygt 10 år tillbaka forskning och utveckling inom organisk och tryckt elektronik. Arbetet drivs i nära samarbete med professor Magnus Berggrens forskargrupp Organic Electronics vid Campus Norrköping (Linköpings Universitet). Vi deltar gemensamt i flera forskningsprojekt och forskningscenter och arbetar i gemensamma laboratorier vid Campus Norrköping och Printed Electronics Arena (PEA).

Ett av de projekt där vi har nära samarbete är via OBOE-projektet som är ett samarbete mellan Linköpings Universitet, Karolinska Institutet och Acreo. Acreos roll i OBOE är att utveckla tillverkningsmetoder och system för de komponenter man tar fram inom projektet. Bland annat har vi utvecklat metoder för att ta fram en pipetteliknande jonpump samt en platt jonpump som kan mönstras i botten på en petriskål.