Magnus Boman i DN: Synen på öppen publicering

11 October, 2016 - 13:50

Synen på öppen publicering delar forskarna

"Fusk med bilder i artiklar av kirurgen Paolo Macchiarini avslöjades på sajten PubPeer, där forskare kan diskutera och granska forskning anonymt. Sajten är en del av rörelsen för open science, som arbetar för att göra forskningen tillgänglig för alla. Men kritiker varnar för höga kostnader och förlorad kvalitetskontroll."

Magnus Boman svarar på frågorna:

"1. Vilka möjligheter eller problem ser du med open science?

2. Vilka möjligheter eller problem ser du med open access?

3. Vilka möjligheter eller problem ser du med open data?

4. Bör forskarsamhället sträva mot open science?"

Läs hela artikeln med Magnus och andra forskares syn på saken i Dagens Nyheter.