Makthavare på höghastighetsresa

23 July, 2015 - 10:12

"I maj arrangerades en gemensam resa av Näringsdepartementet, Trafikverket, näringsliv och forskare för att undersöka hur man i Japan har byggt och använder höghastighetståget Shinkansen. Martin Joborn, forskare på forskningsinstitutet SICS Swedish ICT och programansvarig för branschprogrammet KAJT (Kapacitet i Järnvägstrafiken) deltog på resan som hade fokus på de delar av det japanska järnvägssystemet där vi har mycket att lära och överföra till svenska förhållanden.

– I Japan har man använt sig av höghastighetsjärnväg i över 50 år och det finns mycket att lära. Förutsättningarna mellan de två länderna är mycket lika gällande väderförhållanden med snöiga vintrar, men också mycket olika demografiskt med en betydligt större och mer samlad folkmängd i Japan än i Sverige, säger Martin Joborn."

Läs hela artikeln i Mentornewsroom.se