Mälarenergis blogg: Optimering av industriella flöden ska ge stora klimat- och kostnadsfördelar

5 September, 2016 - 16:51

Projektet Smarta Flöden har beviljats 5 mnkr i forskningsstöd från Vinnova och PiiA, är ett samarbete mellan Mälarenergi, SICS, ABB, MDH, Sigholm och Evothings. Projektet ska genom att kombinera lärande system med industriell IoT och molntjänster möjliggöra helautomatisk optimering av industriella processflöden.

Behovet av smarta flöden är tydligt

Mäta, förstå och förutspå flöden av material, gaser och vätskor är centralt i många processindustrier och dessa flöden är ofta föremål för kontinuerlig optimering. Luftflöden i gruvventilering och distributionsflöden av avloppsvatten är bra exempel på processflöden. Att optimera och automatisera dessa flöden kan enligt studier gjorda av bland annat Tyska ZVEI leda till stora besparingar inom energi och totala kostnader vilket i sin tur leder till positiva effekter på miljön. Projektet Smarta Flöden kommer kombinera lärande system med industriell IoT och molntjänster för att möjliggöra helautomatisk optimering av industriella processflöden.

Läs hela inlägget här!