Markus Bylund intervjuad i Borås Tidning: Forskare varnar för kartläggningen

23 January, 2015 - 09:44

"Nästa vecka monteras systemet som använder signaler från din mobiltelefon för att kartlägga hur du rör dig genom Borås.

Men forskaren Markus Bylund på SICS menar att kartläggningen riskerar att röja personuppgifter.

...

Han menar också att den kryptering, eller hashning, som Bumbee Labs gör med MAC-adressen, inte är tillräcklig.

– Hashning innebär att man kastar in ett tal i en svart låda, får ut ett annat tal i andra änden och kan sedan inte köra det baklänges. Men det är bara intressant om det inte finns andra sätt att göra den kopplingen på, säger han.

Markus Bylund säger att om man kombinerar kartlagda rörelsemönster med exempelvis köptransaktioner, så ökar risken markant att man kan identifiera individen baserat på rörelsemönster."

Läs hela artikeln i Borås tidning 23 jan 2015