Markus Bylund på Kulturhuset 2 oktober

1 October, 2014 - 15:45

Vad är egentligen smart i den ”smarta staden”?

Torsdagen den 2 oktober, kl. 16.30–17.00
I Kulturhuset, vid Sergels torg, i Stockholmsrummet på våning Plattan.

Markus Bylund berättar om arbetet med att utveckla en infrastruktur för informationsteknologi som bidrar till att skapa hållbara städer – som kännetecknas av öppenhet, samarbete och innovation. Exempel hämtas från bland annat från Norra Djurgårdsstaden. Markus är senior forskare på SICS Swedish ICT, där han leder forskargruppen People Technologies, och hans forskningsintressen rör allt som befinner sig i gränslandet mellan det fysiska och digitala.