Markus Bylund: “Vi har varit med och uppfunnit sakernas internet”

25 February, 2016 - 11:44

Sakernas internet, eller internet of things som det ofta kallas är ett högaktuellt ämne som påverkar människor i allt högre utsträckning. Vi frågade vår forskare Markus Bylund om hans perspektiv på området och om hans arbete på SICS.

Markus Bylund, fotograf: Joel Höglund

Markus har jobbat på SICS i ungefär 20 år, han fascineras av att lösa så kallade wicked problems; problem där traditionella lösningsmetoder inte räcker till eftersom själva problemet inte låter sig beskrivas på ett entydigt sätt. Ett sånt problem är integritetsfrågan som blommade upp i samband med internets framfart och FRA-debatten. De första 10 åren ägnade han åt att diskutera, problematisera och försöka lösa de stora frågor som berörde integritet. Under åren har han samarbetat med jurister, journalister och politiker oavsett parti för att väcka debatten om integritet på nätet. Och det har lyckats! Frågan är nu något som allt fler är medvetna om och som beslutsfattare aktivt diskuterar. För att sammanfatta sitt långa arbete skrev Markus sin bok ”Personlig integritet på nätet” och valde därefter ett annat område att fördjupa sig inom.

Området blev hållbarhet där han inte såg att IT fick den roll som IT skulle kunna ha. Alla vill vi förändra världen och göra den mer hållbar men alla har olika synpunkter på hur vi kan nå målet. Markus tog tidigt en ledande roll i ett forskningsprojekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, projektet hette ”Smart IKT för att bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden” och har över ett dussin intressenter. Stockholms stad bygger upp en ny stadsdel, ett långsiktigt och stort projekt. Det handlar om ungefär 12 000 nya lägenheter och mer än 30 000 nya arbetsplatser. Man vill ha en hög profil gällande social, ekologisk, miljö och ekonomisk hållbarhet; det ska genomsyra hela processen. SICS uppgift är att hitta modeller för hur IT kan bidra till hållbarhetsmålen, hur man ska minimera miljöpåverkan för hela bygget genom att samutnyttja resurser, men också att möjliggöra delaktighet och engagemang från medborgarna. I projektet stöttar SICS bland annat staden med hur man tecknar exploateringsavtal för stadsdelar. Man finner också lösningar för hur man ska etablera IT-miljön i hemmet för att minimera antal kablar och boxar men också för att ge invånarna ökad valfrihet. Genom att driva projektet fick Markus lära sig mycket om ledarskap då man var tvungen att få ett stort antal intressenter att arbeta mot samma mål trots att de från början haft enskilda intressen och processer.  

Intresset för ledarskap och människor är en bidragande faktor till att Markus idag är chef för SICS-labbet People technologies (PPL). På labbet arbetar 15 personer med fokus på människan och tillämpning av IT. ”Att jobba inom SICS kräver stort ansvar, men bjuder i gengäld på stor frihet. Hos oss jobbar man med det man själv tycker är intressant, förutsatt att andra tycker det vi gör är intressant. För PPL-labbet är människan i fokus."

"Vi har varit med och uppfunnit sakernas internet” berättar Markus. ”En del bitar var tvungna att komma på plats, det handlar om teknisk mognad men också om användarmognad. Jag tror att vi kommer gå från ett toppstyrt till ett allt mer användarstyrt samhälle. Jag anser att det är väldigt ineffektivt att det är företagsledningar och regeringar som sitter på all information, jag tror att vi skapar mer förändring om vi börjar hos individer, och skapar förändringar i organisationer, processer och samhällen."

Intresset för internet of things genomsyrar hela samhället och Markus är en efterfrågad talare som satt tankarna i snurrning bland annat hos Vinnova, industrikluster, regeringen, digitaliseringskommissionen och hos enskilda företag. Förfrågningarna gäller ofta perspektiv på integritet men också om hur IT kan möjliggöra hållbarhet. ”Jag möter många företag som har en digital ångest som kan paralysera och förlama. Något som är beklagligt men förståeligt. Vi lever i förändringens tid och vet inte vem som kommer bli först med att lösa de stora problemen för att lyckas med den digitala transformeringen. Genom att nyttja IT rätt kan vi lära oss att nyttja kompetens rätt.” Det finns många goda exempel på det; man har utvecklat appar för att personer med utbildning inom hjärt och lungräddning snabbt ska få information om till exempelvis hjärtstopp för att snabbt kunna ta sig till platsen och rädda liv. Markus tror även att vi rör oss mot strukturer där vi allt oftare kommer betala för nyttjandet av produkter istället för att själv äga produkterna.

Markus berättar att han alltid varit väldigt otålig, han vill se förändringar och det tycker han att han gör både på SICS och hos våra partners. För att väga upp att arbeta hårt med digitalisering och teknik tillbringar Markus mycket av sin fritid med sin fru och deras fyra barn. Tillsammans arbetar de med sitt hus på landet och i trädgården. Markus delar även sitt intresse för natur och orientering med sina barn.

Bild: Joel Höglund
Text: Linnéa Svenman