Martin Joborn intervjuad om tågproblem i Barometern

18 August, 2015 - 10:28

Trångt och rörigt på slitna spår

....

"0m problemen med att få tågen att komma i tid beror på privatiseringen är en omdebatterad politisk fråga. Enligt forskarna finns det inga bevis för det.

..

Prolemet ligger i stället enligt Martin Joborn i järnvägens komplexitet.

- Järnvägen är ett system för stordrift. Ansökningar om tidtabeller görs ett och ett halvt år i forväg. I april ska du som operatör veta hur du ska köra tåg nästa år.

Det ökande resandet, och nya sätt att åka tåg pressar ett trögrörlig system.

- Våra krav har ökat. Det var förseningar förr i tiden också, men då reagerade vi inte på samma sätt. När allt fler pendlar till jobbet blir vi beroende av att kunna lita på att komma i tid.

-Vi lever i ett just in time samhälle, och då fyller tågen kravbilden sämre.

Samtidigt är underhållet eftersatt. Och ingen vet riktigt hur illa det är, visar den statliga utredningen Koll på anläggningen. Där slås fast att Trafikverket måste skaffa sig bättre koll på hur underhållet sköts.

-Trafikverket har inte tillräcklig kunskap om statusen på sitt system. Hur mår just den här växeln? Det vet man inte. Det är Trafikverket som äger anläggningen, men man gör inte underhållet själv, säger Martin Joborn."

Logga in och läs hela artikeln i Barometern 6 juli 2015.