Nationellt forskarnätverk inom e-Hälsa

19 September, 2008 - 23:08

Santa Anna har fått i uppdrag av Vinnova att koordinera ett nationellt forskarnätverk med syftet stimulera samverkan med företag respektive hälso- och sjukvården, samt att utgöra en dialogpartner för Vinnova inom området. Nätverket arbetar initialt speciellt med nyttovärdering av effekter vid implementering och användning av IT i vården i samarbete med bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting. Koordinator för nätverket är Doc. Vivian Vimarlund, Santa Anna och Linköpings universitet. I ledningsgruppen ingår också professor Sabine Koch, Uppsala Universitet och KI, samt Professor Göran Petersson, eHälsoinstitutet i Kalmar.

För mer information: http://www.santaanna.se/eHalsa