Nordiska Projekt Energi: Molnlösningar stärker fjärrvärmenätet

7 August, 2017 - 14:22

Med molnbaserad analys kan produktionen av fjärrvärme optimeras. Det slås fast i ett forskningsprojekt som drivs vid forskningsinstitutet RISE SICS i Västerås. Uppkopplade system gör det möjligt att både styra värmeproduktionen energisnålt efter behoven och att upptäcka avvikelser. Läs hela artikeln här.