Ny applikation kan hjälpa lokföraren att köra tåget optimalt

17 August, 2016 - 10:40

Tillsammans med forskare på SICS Swedish ICT Västerås och Mälardalens högskola har Robert Skoglund och Daniel Jonasson utvecklat en applikation som hjälper lokföraren att köra tåget på det mest optimala sättet. Genom att räkna ut avstånd och tågets vikt ger appen genom avancerade uträkningar lokföraren instruktioner för hur han ska köra tåget för att på det mest energieffektiva sättet färdas från punkt A till punkt B. 


Robert och Daniel har testkört applikationen på sträckan Västerås-Kolbäck under sommaren.

Robert och Daniel studerar civilingenjörsprogrammet inom robotik på Mälardalens högskola och kom i kontakt med forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås under hösten. De fick uppdraget att under sommaren utveckla applikationen. Visionen är att den ska kunna användas på batteridrivna tåg för att köra på sträckor där det inte finns kontaktledningar. Man ska kunna optimera hur tåget körs för att batteriet ska räcka hela vägen fram till nästa laddningsstation. Under testerna som utförts på sträckan Västerås-Kolbäck har killarna ställt in två olika tågvikter i appen för att kunna jämföra hur tåget skulle köras mest optimalt beroende på passagerarmängd. 

Appen är en av leverablerna i forskningsprojektet STREAM som är inne på det tredje och sista steget i Vinnovas program UDI (Utmaningsdriven innovation). I projektet tar flera företag ett gemensamt grepp för att lösa de stora frågorna kring industriell effektivitet. Projektet har utmynnat i tre delprojekt, tillsammans med forskare har man undersökt hur man kan:

  • Använda strömmande data för att köra tåg mer energisnålt.
  • Övervaka stora kranparker i hamnar för att direkt se avvikelser som kan bero på begynnande skador eller förslitningar.
  • Genom att hålla anläggningsmaskiner uppkopplade kunna förutsäga när de kommer behöva reparationer och underhåll så att man slipper oförutsedda och dyra stopp i produktionen. Med stora datamängder kommer man även kunna se hur maskinerna körs och därför anpassa tillverkningen så att maskinerna håller längre. 

Effekterna av att på dessa sätt använda strömmande data blir energieffektiviseringar och alltså mindre miljöpåverkan. Det leder till färre oplanerade stopp och sänker på det sättet produktionskostnader. Det långsiktiga målet är att företag ska kunna göra stora ekonomiska och miljömässiga vinster på att producera i Sverige. Projektets resultat kommer spridas och teknologin ska vara tillgängliga för fler företag att nyttja. 

 

Text och bild: Linnéa Svenman