Ny Teknik: Experterna: Så hittar du sätt att minska energiförbrukningen

1 December, 2017 - 15:14

Foto: Ny Teknik

AUTOMATIONSNÄSTET. Optimering. Systemtänk. Automation. Det finns stora möjligheter att utveckla företagets energisystem.

Experterna i Automationsnästet ger råd kring hur du kan göra för att minska energiförbrukningen.
Denna veckas expertpanel består av:

Kristoffer Hermansson, utvecklingsingenjör, Sigholm Konsult
Erik Dahlquist, professor i energiteknik, forskningsledare för Framtidens energi, Mälardalens högskola
Kristian Sandström, adjunkt professor, senior forskare, RISE SICS Västerås

"Konkurrensen inom processindustrin kräver kontinuerlig förbättring av produktionen. Integration av datakällor utanför traditionella systemgränser öppnar nya möjligheter till produktionsoptimering. Ett exempel inom energisystem är att integrera mätardata från affärssystem med automationsdata för ökad precision i produktionsplaneringen. Ett annat exempel är att utöka data från en logistikkedja för att förbättra materialspårning med nya möjligheter till dataanalys."

Läs mer i Ny Teknik
https://www.nyteknik.se/automation/experterna-sa-hittar-du-satt-att-minska-energiforbrukningen-6883541